Navigatie overslaan MENU

in Kennisbank op 04 augustus 2022

Aanleiding en aanpak samenwerking bewoners en welzijnsinstellingen

VSBfonds wil graag een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht die van burgerinitiatieven uit kan gaan, door bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties te inspireren met goede voorbeelden van goede onderlinge samenwerking. Een goede samenwerking tussen bewoners en welzijnsmedewerkers kan bijdragen aan buurten, wijken en dorpen waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

Vijf lokale coalities van welzijnsorganisaties en bewonersinitiatieven krijgen de kans om samen te leren en hun samenspel in de buurten te verbeteren. Met als doel het gezamenlijk werken aan meer betrokken en verbonden buurten. De coalities leren ieder voor zich, maar ook met elkaar door ervaringen uit te wisselen onder professionele begeleiding.

Lees Aanleiding en aanpak lokale samenwerkingscoalities.

Wil je meer weten over de vijf coalities en wat zij leren, kijk dan eens naar de andere onderdelen van dit kennisdossier.