Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 28 december 2020

Baakse dorpelingen ontmoeten elkaar in Martinushuus

De Baak is een klein dorp. Het heeft ongeveer 600 inwoners. De inwoners van het dorp vinden het niet fijn dat ze geen vaste plaats hebben om elkaar te ontmoeten. Ze hebben behoefte aan een dorpshuis. Ze vinden de Sint Martinuskerk een geschikt gebouw voor een dorpsontmoetingsplek.

Verschillende groepen mensen hebben de handen in één geslagen om een plan te maken. Met dit plan kan het kerkgebouw veranderen in een dorpshuis. Mensen van alle leeftijden treffen elkaar daar en ondernemen samen activiteiten. De inwoners van het dorp helpen met de verbouwing en inrichting. Professionals ondersteunen hen daarbij. 

Waarom steunt VSBfonds dit plan? 

Ontmoetingsplaatsen zijn belangrijk voor onderlinge verbinding en leefbaarheid in een wijk of een dorp. In Baak is er duidelijk behoefte aan een centrale ontmoetingsplaats en de dorpelingen helpen zelf mee met de verbouw en inrichting daarvan.  

VSBfonds heeft geld gegeven voor de inrichting van de huiskamer, de multifunctionele ruimte en voor de verlichting.