Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 21 december 2020

Basisschool Zuidzande wordt dorpshuis

De basisschool van Zuidzande stond sinds de zomer van 2018 leeg. Omdat Zuidzande geen dorpshuis heeft en daar wél behoefte aan was, werd de school niet verkocht of gesloopt. Het fungeert nu als dorpshuis.

Zuidzande is een dorpje in West-Zeeuws- Vlaanderen met 570 inwoners. Het inwonersaantal loopt al een tijdje terug. Steeds meer woningen worden opgekocht door toeristen die er een tweede huis hebben. Dat draagt bij aan de welvarendheid van de streek, maar komt niet ten goede aan de leefbaarheid in het dorp.

Toen de basisschool verdween zijn inwoners opgestaan om het gebouw te behouden en hier een dorpshuis van te maken. Men zocht en kreeg draagvlak in het dorp en bij de gemeente. Verschillende verenigingen, zoals de muziekvereniging, tuinclub, seniorengym en Oranjevereniging maken gebruik van het nieuwe dorpshuis.

Waarom steunt VSBfonds dit initiatief?

De donatie van VSBfonds is ingezet om de school via herinrichting geschikt te maken als dorpshuis. Het dorpshuis is een ontmoetingsplek voor en door het dorp. Inwoners zetten zelf activiteiten op. Wij vinden dit een mooi voorbeeld van burgerinitiatief om de leefbaarheid in het dorp te behouden en verbeteren.