Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 19 november 2020

Kennis en vaardigheden stimuleren

De Stichting Leer- en Ontmoetingsproject vergroot kennis en vaardigheden van migrantenvrouwen. Daarmee stimuleert de stichting deze vrouwen tot vrijwillige inzet als volgende stap in hun deelname aan de maatschappij.

Thema’s die tijdens het project aan bod komen zijn:
• belangrijke instanties en regelgeving;
• kennis over- en inzicht in eigen talenten;
• communicatieve vaardigheden, zoals bijvoorbeeld presenteren;
• sociale en strategische vaardigheden voor netwerken;
• gewoontes;
• jargon;
• persoonlijke ontwikkeldoelen.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
Met dit project krijgen migrantenvrouwen die geïsoleerd leven ondersteuning bij een grotere deelname aan de maatschappij. Het is mooi als deze vrouwen als vrijwilliger actief worden. In een enkel geval stromen ze zelfs door naar betaalde arbeid. Op deze manier draagt VSBfonds bij aan de burgerschapsvaardigheden van deze doelgroep die daardoor beter mee kan doen in de samenleving.