Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 28 oktober 2022

Resultaten programma Wij in de Wijk

Een prettige en sociale leefomgeving, dat zoeken velen in een buurt of wijk. Waar inwoners niet anoniem langs elkaar heen leven, maar gekend en gezien worden en omzien naar elkaar. Movisie heeft een voorzet gedaan met het meerjarige programma Wij in de Wijk waarvan de vierde en laatste publicatie onlangs verschenen is. In deze casusbundel worden zes initiatieven beschreven gericht op het versterken van de sociale samenhang in wijken, buurten en dorpen.

Doel van het project Wij in de Wijk is om bij te dragen aan de duurzame verbeteringen van leefomstandigheden van mensen in kwetsbare wijken en buurten in Nederland. In totaal zijn er 29 initiatieven beschreven, waarna steeds de balans werd opgemaakt en lessen werden getrokken. En belangrijker nog, wat werd er geleerd van de tour langs die plekken. Vastgesteld kan worden dat betreft verbinding en gemeenschapsvorming sprake is van veel dynamiek in wijken en buurten en dat het aantal zorgzame gemeenschappen toeneemt.

VSBfonds heeft het project Wij in de Wijk financieel ondersteund en haar netwerk opengesteld.
Een aantal initiatieven zijn als casus aangedragen. Zo komen in deze vierde editie Oranjerijk Uden en Choku Gym aan bod.

OranjeRijk Uden

Oranjerijk is een groep bewoners uit de Flatwijk in Uden die door maatschappelijk ondernemen hun eigen sociale en economische positie en de leefbaarheid in de buurt willen verbeteren. De activiteiten vinden plaats rondom ontmoetingsplein De Balans en richten zich op alle bewoners van de Flatwijk. Het zijn allemaal buurtbewoners van verschillende leeftijden, diverse culturele achtergronden en met elk een eigen levensverhaal waardoor meedoen in samenleving soms niet lukt.
Oranjerijk geeft een positieve ‘boost’ op vele fronten. De leefbaarheid in de wijk is vergroot, bewoners ontwikkelen zich individueel en er is meer ontmoeting. Naast dat alle activiteiten van Oranjerijk waarden creëren, draagt het ondernemerschap ook bij aan de economie in de buurt. Geldstromen blijven meer in de wijk en zo helpen bewoners elkaar verder. De diensten die worden ontwikkeld bieden diverse plekken om werkervaring op te doen. En elke dienst heeft ook (betalende) afnemers.
www.oranjerijk.nl

Choku Gym

Stichting Choku is een maatschappelijk en multicultureel initiatief in Zaandam. Zij bieden kinderen en jongeren uit Zaanse achterstandswijken verdedigingssport waardoor zij zich persoonlijk en maatschappelijk kunnen ontwikkelen.
Choku staat in de wijk Poelenburg. In deze wijk en de wijken in de nabije omgeving zijn er nauwelijks mogelijkheden om te sporten en ook weinig andere voorzieningen waar kinderen en jongeren bij elkaar kunnen komen. Choku is een begrip in de wijk en eigenlijk in heel Zaandam, omdat het al meer dan 40 jaar voor succesverhalen zorgt. Succes op sportief en maatschappelijk gebied.
De kinderen en jongeren die trainen, komen uit gezinnen waar weinig geld is en komen zo nauwelijks de buurt uit. Zonder Choku zouden zij kans lopen om bijvoorbeeld met criminaliteit of verslaving in aanraking te komen of geen kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Velen van hen blijken, als ze eenmaal bij Choku trainen, talent en doorzettingsvermogen te hebben. Hiermee kunnen ze zich ontwikkelen tot een hoog niveau in de verdedigingssport. Zo krijgen zij de kans om aan internationale toernooien mee doen en zo hun wereld en blikveld verruimen.
Maar niet alleen door sport, maar ook door middel van andere activiteiten worden de jongeren en de buurtbewoners geholpen om hun blikveld te verruimen en hun kansen binnen de maatschappij te verhogen.
www.chokuzaandam.nl

Kennisdossier Wij in de Wijk

Wil je meer lezen over deze en de andere initiatieven die centraal staan in het programma Wij in de Wijk? Bekijk dan de overzichtspagina van Movisie.

Ter afronding van het project Wij in de Wijk maakte Movisie drie infographics waarin de oogst van het project is samengevat: de kerngegevens, de waarde en de lessen. Mooi aanknopingspunt voor wijkinitiatieven die willen werken aan prettig leefbare wijken en buurten.
Bekijk ze ze hier.