Navigatie overslaan MENU

Coalitie Apeldoorn

Reisgenoten Zuid Doet Samen, een buurtcoöperatie, en welzijnsorganisatie Stimenz hebben een roerige tijd achter de rug. Na moeizame jaren hebben ze organisaties besloten de handen ineen te slaan. Geen sinecure, maar beide organisaties zijn vastbesloten er een succes van te maken. Vooral omdat de buurt waarin zij beide actief zijn, ervan zou profiteren wanneer het relatiegericht werken van de buurtcoöperatie en de expertise van de welzijnsorganisatie aan elkaar verbonden zouden worden. Samen realiseren ze tijdens deze Expeditie een experiment door het oprichten van een gezamenlijk actieteam in de buurt ‘De Heeze’. Om zo, al werkend, te komen tot goede samenwerking. Dit plan werkt toe naar een situatie waarin bewoners actief zijn en op elkaar letten, daarin ondersteund door professionals die samen optrekken, complementair zijn in hun vaardigheden, maar een gezamenlijke visie hebben. De organisaties ondersteunen deze medewerkers en zijn in staat samen op te trekken richting opdrachtgever en netwerkpartners.