Navigatie overslaan MENU

Coalitie Horst aan de Maas

De laatste vijf jaar hebben drie wijken in Horst aan de Maas, In de Riet, Norbertuswijk en Mussenbuurt, met diverse maatschappelijke thema’s te maken gekregen. Denk aan nieuwkomers in de wijk, spreiding, armoede en burenhulp. Op onderdelen zijn sommige thema’s al deel van een uitvoeringspraktijk, andere blijven vanwege de complexe materie liggen of komen moeizaam vooruit. Bewonersorganisaties en welzijnsorganisatie Synthese merken dat in de praktijk ideeën en plannen, uitvoering en verwachtingen van inwoners en professionals nogal uiteenlopen en schuren waardoor contraproductieve energie ontstaat. Mede hierom hebben de drie wijken de verschillende thema’s gebundeld tot wat nu programma Westenwind heet. Het doel is dat, vanuit gelijkwaardig doen en denken, actieve inwoners en de welzijnsorganisatie samen beslissen over de aanpak in Westenwind. Dat ´doen´ gebeurt in vijf werkplaatsen, waar het nieuwe samenspel geoefend wordt:
– Werkplaats herinrichten in de wijken (trapveldjes en vijver)
– Werkplaats Wonen en Samen-Wonen
– Werkplaats Voor elkaar
– Werkplaats Weisterbeek
– Werkplaats Met Meer Mogelijkheden