Navigatie overslaan MENU

Coalitie Utrecht

In Utrecht zijn bewonersinitiatief Kracht van Zuilen en welzijnsorganisatie Dock reisgenoten. In de Expeditie willen ze hun samenwerking bestendigen, versterken en minder afhankelijk maken van personen. Aan het einde van 2022 willen ze dit hebben bereikt in de wijkpraktijk van alledag, de samenwerkingscultuur en het beleid van beide organisaties. Met als doel meer sociale impact in de wijk. Ze gaan dit vormgeven ‘in het doen’, in vijf oefenvijvers:
– Burennetwerk Zuilen versterken
– Wijkinformatiepunt(en) / sociale inlopen in de ontmoetingspunten opbouwen
– Bewonerszeggenschap in de Zuilense buurten versterken
– Project Beweegvriendelijke wijk vormgeven en uitvoeren
– Veiligstellen en vernieuwen van door bewoners georganiseerde evenementen en tradities in de wijk

De coalitie deelt hun resultaten in deze digitale uitgave van Zo is Zuilen: De Betrokken Buurt Special en in onderstaande documentaire.