Navigatie overslaan MENU

Coalitie Wageningen

Buurtbedrijf NuDeToekomst en welzijnsorganisatie Solidez gaan samen op Expeditie. Ze willen de samenwerking verbeteren om samen bij te dragen aan een nog fijnere wijk maar ook aan het individuele welzijn van de bewoner. In de afgelopen periode is die samenwerking niet goed van de grond gekomen. Het zaadje voor een goede samenwerking is geplant met een hernieuwde kennismaking tussen de partijen. De basis is de wil om samen te werken en het besef dat ze elkaar nodig hebben en zo van meer betekenis kunnen zijn voor de wijk. Ze willen het experiment aangaan vanuit een concreet maatschappelijk vraagstuk in de wijk. Een belangrijk gedeeld doel van Solidez en het Buurtbedrijf is het gezamenlijk creëren van DACT (dagactivering), leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen. De reisgenoten gaan experimenteren met de samenwerking rondom het bieden van een bredere range aan mogelijkheden van leerwerkplekken van het Buurtbedrijf en DACT, onderdeel van Solidez. Dit moet resulteren in een gedegen plan van aanpak voor het realiseren van diverse leer-werktrajecten en werkmogelijkheden in de wijk. Waarbij het Buurtbedrijf en Solidez de samenwerking concretiseren en gebruik maken van elkaars expertise, mogelijkheden een unieke rol. Dat legt ook een basis voor een goede samenwerking om in de toekomst samen te blijven bijdragen aan het prettig wonen in de Nude.