Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 17 maart 2021

Multifunctionele accommodatie in Kompenije

De naam van de stichting zegt genoeg: "it Trefpunt". Hun doel; het realiseren van toekomstbestendige multifunctionele accommodatie om het Friese Kompenije. Het zal de leefbaarheid in het dorp vergroten.

Al in 2009 hield Plaatselijk Belang een enquête onder de inwoners van de Kompenije. Daaruit bleek dat er behoefte is aan een multifunctioneel centrum (MFC) dat als leer-, werk- en leefgemeenschap verbonden is met Drachtstercompagnie. Een plek waarin diverse activiteiten samenkomen. Het moet een plek worden om te spelen, te leren, te ontwikkelen, te sporten, te werken en te ontmoeten.

Er werden plannen gemaakt: het te realiseren MFC moet uniek worden omdat het onderdak gaat bieden aan een basisschool, een sportaccommodatie en een dorpshuis. Deze liggen nu verspreid over het dorp en zijn te klein en gedateerd. Door samenvoeging kan er synergie tussen de drie hoofdgebruikers ontstaan. Het wordt een plek van ontmoeting tussen jongeren en senioren.

Het project gaat zich richten op onderwijs, sportverenigingen en dorpshuisactiviteiten. Er zal over en weer gebruik worden gemaakt van elkaars ruimten. Bijvoorbeeld de bibliotheek van de school zal zodanig zijn dat ook mensen uit het dorp gebruik kunnen maken van deze faciliteit. Zo ook bij naschoolse activiteiten. De sportfaciliteiten zijn altijd vlakbij dus makkelijk te gebruiken.  Verenigingen zullen gebruik gaan maken van ruimtes voor vergaderingen en ander soortige activiteiten. Sportverenigingen kunnen gebruik maken van een nieuwe sportzaal maar ook van de buiten accommodatie. Voor de lokale omgeving zal ons project een stimulans zijn voor ontmoeting tussen de verschillende generaties.

Dit voorjaar start de nieuwbouw.

“Het MFC Drachtstercompagnie is een prachtig voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende partijen, met als resultaat een fantastisch ontwerp dat de kracht van het dorp uitstraalt. Vanuit alle kanten van het dorp heb ik het enthousiasme vernomen over de plannen, dat is echt terug te zien in het ontwerp. Drachtstercompagnie krijgt met het MFC een locatie waar onderwijs, sport en het dorpshuis een plek krijgen. Allemaal belangrijke functies die bijdragen aan de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp.”     Wethouder Felix van Beek, Gemeente Smallingerland”.