Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 06 september 2021

Dorpshuis zonder drempels

Een dorpshuis heeft een maatschappelijke functie, daarom is het belangrijk dat het voor iedereen toegankelijk is. Met en zonder beperking. Om te toetsen of uw dorshuis toegankelijk is voor alle mensen kunt u een toegankelijkheidstoetsing laten uitvoeren. Bekijk in de video hoe u dit kunt aanpakken.

Procedure toegankelijkheidstoetsing

Als u een aanvraag indient bij VSBfonds voor een verbouwing, nieuwbouw of renovatie, dan beoordelen wij of uw aanvraag in aanmerking komt voor een donatie. Is dat het geval, dan vragen wij u een toegankelijkheidstoetsing te laten uitvoeren door een adviesbureau (zie onder).

Deze voorwaarde geldt overigens uitsluitend voor aanvragen boven € 10.000 en als de aanvragende organisatie de eigenaar is van het pand waar de aanvraag betrekking op heeft. Het adviesrapport stuurt u naar VSBfonds. De kosten voor de toetsing kunt u opnemen op de projectbegroting. Uw aanvraag wordt daarna verder in behandeling genomen. Bij eventuele honorering van de aanvraag zal als voorwaarde worden gesteld dat u de aanbevelingen uit het adviesrapport overneemt bij de uitvoering van het project.

Als de (nieuwbouw)plannen nog zodanig in ontwikkeling zijn dat nog geen toegankelijkheidstoetsing kan worden uitgevoerd, kunt u dit aangeven en toelichten bij de aanvraag. Bij eventuele honorering van de aanvraag zal alsnog als voorwaarde worden gesteld dat u de toegankelijkheidstoetsing laat uitvoeren en dat u de aanbevelingen uit het adviesrapport overneemt bij de uitvoering van het project.

Een toegankelijkheidstoets laten doen

U kunt een toegankelijkheidstoets laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij:

– Ongehinderd
– PBTconsult,
– Zet
– Zorgbelang Inclusief

Het kan zijn dat u de toets wilt laten uitvoeren door een ander adviesbureau; neemt u in dat geval even contact met ons op.

Wat is integraal toegankelijk?

Een voorziening is integraal toegankelijk als deze voldoet aan de volgende drie aspecten van de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS):

– Bereikbaarheid: kun je vanaf de openbare weg bij het gebouw komen? Hoe is de toegangsroute op het terrein. Is er een routeaanduiding? Zijn er hellingbanen voor de overbrugging van hoogteverschillen?
– Betreedbaarheid: kun je het gebouw of onderdelen daarvan binnenkomen? Is de entree geschikt voor rolstoelen, is het toilet toegankelijk voor rolstoelen e.d.?
– Bruikbaarheid: kun je gebruik maken van de diensten op het terrein of in de gebouwen? Zijn er voldoende geschikte hulpmiddelen in het gebouw, zoals een lift van voldoende afmetingen en goed toegankelijk gehandicaptentoilet e.d.?

De Integrale Toegankelijkheid Standaard is opgesteld door PBTconsult. Dit adviesbureau kijkt verder dan het gebouw alleen. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving kan inspelen op de verschillende behoeften van een grote groep gebruikers, waaronder mensen met beperkingen.

Extra informatie

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de handleiding ‘Dorpshuis zonder drempels‘.