Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 27 oktober 2020

Dorpswinkel Sauwerd, meer dan een winkel

Wat begon met een handtekeningenactie in het twaalfhonderd inwoners tellende dorp Sauwerd eindigde vorige zomer in de opening van Dorpswinkel Sauwerd. De dorpswinkel is inmiddels uitgegroeid tot meer dan een winkel.

In 2016 sloot de laatste supermarkt van Sauwerd, waarmee een einde kwam aan de winkelvoorzieningen. Wat begon met een handtekeningenactie in het twaalfhonderd inwoners tellende dorp eindigde afgelopen zomer in de opening van Dorpswinkel Sauwerd. Han Limburg was een van de initiatiefnemers. “Mensen die elkaar anders niet zouden opzoeken, komen hier weer met elkaar in contact.”

In de provincie Groningen is de leegloop en veroudering van de bevolking zichtbaar in het verlies van voorzieningen in de dorpen, zoals openbaar vervoer en winkels. Om de leefbaarheid in de kernen gelegen tussen Winsum en de stad Groningen te behouden, is het van belang te zorgen dat de voorzieningen, zoals supermarkten, op peil blijven. Han, actief in het bestuur van de vereniging Dorpsbelangen van Sauwerd, ging samen met anderen op zoek naar manieren om de voorzieningen te behouden. Han: “Het werd moeilijk om de winkel commercieel voort te zetten. Het verzorgingsgebied is niet groot, de kosten van het pand zijn hoog en opnieuw inrichten kostte veel geld.” Besloten werd tot de oprichting van een dorpscoöperatie waarvan mensen lid konden worden. Maar liefst driekwart van de inwoners werd in de zomer van 2016 lid voor een symbolisch bedrag van 20 euro per jaar. “Dan heb je een instrument om mogelijke partijen te overtuigen dat er draagvlak is voor de winkel. Dat praat gelijk een stuk eenvoudiger met de gemeente”, aldus Han.

Meer dan een winkel

Dorpswinkel Sauwerd is meer dan een winkel. Er is een postagentschap geopend en er is  een koffietafel. Ook wordt er nagedacht over een medicijnpost en het organiseren van kookavonden samen met het dorpshuis. Die functiebundeling vormt een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van de dorpswinkel. Natuurlijk speelt de gunfactor een grote rol. Han: “De Aldi een dorp verderop is goedkoper, dus mensen die bij ons kopen,  kopen echt in het belang van het dorp. Daarnaast zijn er inwoners die zich graag met voedsel bezighouden en belang hechten aan lokale leveranciers, dus daar werken we aan. Dan zie je dat mensen daarvoor ook naar de winkel komen.”
Behalve dat Dorpswinkel Sauwerd weer voorzieningen biedt, vergroot het ook de kracht in de gemeenschap. Mensen die elkaar anders niet zouden ontmoeten, ontmoeten elkaar nu in de winkel. Er werken 3 betaalde krachten die samen goed zijn voor 2 fte en een aantal 16 jarigen voor gemiddeld zo’n vijftien uur per week. Er zijn in totaal zo’n 60 tot 70 vrijwilligers bij de supermarkt betrokken.

Dit project project is ook gesteund door VSBfonds