Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 16 december 2022

Ecologische stadstuin in Venlo

Niet alleen kijken naar kinderen die spelen in de speeltuin, maar zelf ook meedoen! Dat kan in de speeltuin in Perdsvottenbuurt America.

Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud Zuid heeft, zoals de naam al zegt een ecologische stadstuin aangelegd ter versterking van de verbindingen tussen de bewoners en het bevorderen van de onderlinge binding in de wijk. Vanuit de wijk is aangegeven dat er behoefte is aan deze stadstuin, waar men gezamenlijk activiteiten kan ondernemen.

De stadstuin bevindt zich in Venlo in een gebied van een wijk waar bewoners voorheen last hadden van overlast. Hoewel een stadstuin niet automatisch voor verbinding tussen mensen zorgt, zien de bewoners het als een mogelijkheid voor de gemeenschap om de sociale verbinding onderling te versterken. Venlo Oud-Zuid is een bewonerscollectief, een samenwerkingsverband waarin wijkbewoners, opleidingsinstituut t Wildveld (praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen), de parochie en het gemeenschapshuis ‘Ut tref’ samen in zitten, met als doel een ecologische stadstuin te realiseren.

Afgelopen april is de stadstuin definitief geopend! Inmiddels verzorgt de Ecologische Stadstuin een bijzondere functie als ontmoetingsplek omdat het geologisch in het midden van de wijk ligt en omdat het wordt ingezet als ontmoetingsplek voor sociale ontmoetingen. Deze verbinding, waar de stadstuin nu al voor zorgt, was een belangrijke reden voor VSBfonds om dit project te steunen.