Navigatie overslaan MENU

in Verhalen op 29 december 2020

Ecologische stadstuin Venlo

Wijkbewoners, een school voor praktijkonderwijs voor moeilijk lerende kinderen en het gemeenschapshuis ‘Ut tref’ werken samen. Het doel van de samenwerking is de aanleg en het beheer van een ecologische stadstuin.

Wijkbewoners hebben behoefte aan een stadstuin, waar ze met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. De ecologische stadstuin vormt letterlijk het fysieke middelpunt van de wijk en vervult een spilfunctie als ontmoetingsplek. Een ontmoetingsplek voor jong en oud, autochtoon en allochtoon, waar je in groepsverband of juist alleen een rustig plekje vindmet een boek, de eerste oogst viert of kennis op doet over stads-tuinieren en duurzame ontwikkelingen in de samenleving. 

Waarom draagt VSBfonds bij aan dit project? 

Wij hebben Stichting Venlo Oud-Zuid een donatie gegeven omdat het project een bewonersinitiatief is. Dit initiatief draagt bij aan het gevoel van onderlinge betrokkenheid in de wijk. Een uiting van deze betrokkenheid bij elkaar en de wijk is dat de wijkbewoners de tuin zelf onderhouden.