Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 10 december 2020

Een groene ontmoetingstuin in Raalte

Woonzorglocatie ZGR wilde een tuin met meer groenbeleving voor haar bewoners, maar ook voor de buurt. Zodat er ontmoetingen plaats kunnen vinden in de tuin. Doel is het bieden van een groene ontmoetings-, beleef- en doe-plek met eetbaar groen aan bewoners van Swaenewoerd, bewoners van de zelfstandige woningen op het terrein, buurtbewoners en ieder ander die in de tuin wil zijn.

Naast de tuin zelf worden tuinactiviteiten ontwikkeld voor en door diverse doelgroepen, in overleg met grondeigenaar Salland Wonen en samen met Groei & Bloei Salland en Raalte Plukt.

Meer natuurbeleving, meer groen in de leefomgeving en het gebruik van planten uit de eigen omgeving in het dagelijkse voedingspatroon stimuleren welzijn, bewustzijn, kennis, onderling contact en plezier van alle buurtbewoners van de plek in Raalte.

Partners van de tuin:

 

Salland Wonen

Woningcorporatie Salland Wonen is eigenaar van de grond waar Swaenewoerd op is gebouwd, en van de bebouwing op het terrein. De corporatie heeft te kennen gegeven dat zij als bezuinigingsmaatregel de tuin rond Swaenewoerd onderhoudsarm wilde maken. Omdat dit recht tegenover de visie van ZGR staat om de tuinen rond haar woonzorglocaties meer groene beleving te geven, zijn beide partijen met elkaar in gesprek gegaan. In dat gesprek heeft Salland Wonen aangegeven in principe akkoord te gaan met een andere inrichting van de binnentuin dan zij zelf voor ogen had, op voorwaarde dat de meerkosten van deze andere inrichting en van toekomstig onderhoud gedragen worden door andere partijen

Groei & Bloei Salland

Groei & Bloei is een vereniging van liefhebbers van tuinen en tuinieren. Zij hebben 130 afdelingen in Nederland en België, met een eigen bestuur. De vereniging zet zich in voor een groene samenleving, zowel op lokaal als landelijk niveau. Zij werken graag samen met anderen, bijvoorbeeld buurtmoestuinen en samen tuinieren.

De afdeling in Raalte hoorde dat Salland Wonen de tuin van Swaenewoerd onderhoudsarm wilde maken vanuit bezuinigingsoogpunt. Hierop zochten zij contact met Salland Wonen, om te bespreken of zij wat konden doen om de tuin voor Raaltenaren juist een méérwaarde te geven.

Raalte Plukt

Raalte Plukt heeft als missie om op zoveel mogelijk plekken eetbaar groen te realiseren. Daarvoor worden openbare plukveldjes ontworpen, die minimaal bestaan uit verschillende fruitbomen en struiken, keuken- en theekruiden en eetbare bloemen. Naast het eetbare en gezonde aspect van de tuinen is het sociale aspect van groot belang. Welzijnsbeleving, verbinding, ontspanning en avontuur maken daarom deel uit van het ontwerp. Betrokkenheid van buurtbewoners is essentieel.

De pluktuin van Swaenewoerd maakt deel uit van een plukroute door de gemeente Raalte. Langs de hele plukroute worden borden geplaatst met informatie over de verschillende eetbare planten, kruiden etc., en wanneer het rijp is om te gebruiken.

Heeft u ook een idee wat hierop lijkt, neem dan contact met ons op en wie weet kunnen wij u helpen met de financiering van uw project.