Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 04 mei 2021

Een interview uit het boek: Altijd Nieuw Gedoe!

Een boek voor Buurtmakers met Asset Based Community Development op weg naar nieuwe democratie.Als je Asset Based Community Development (ABCD) hebt ontdekt en doorleefd, weet je dat er maar één manier is om buurten van onderop en van binnenuit op te bouwen. ABCD is geen project, niet iets wat je even doet of inzet, maar duurzaam werken aan sterke en verbonden buurtgemeenschappen.

Hieronder een bijdrage van Danielle Rap uit het boek: Altijd Nieuw Gedoe! Een uitgave van LSA bewoners. Het boek is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel.

 

“VSBfonds wil vanuit ABCD bijdragen aan de kwaliteit van samenleven”
VSBfonds liet in 2020 een boekje maken over ABCD. Met als doel de impact van ABCD te laten zien op initiatieven in buurten die duurzaam worden gedragen door bewoners. Zo wil het fonds potentiële aanvragers inspireren en laten zien hoe VSBfonds, vanuit ABCD, wil bijdragen aan de kwaliteit van samenleven. Niet door iets te doen wat een gemeenschap zelf kan, maar door ondersteuning te bieden als een gemeenschap iets niet zonder hulp voor elkaar krijgt.

Onze manier van beoordelen is een ontwikkelproces waarin we voortdurend leren en best fouten zullen maken. Ook de manier waarop we contact hebben met initiatiefnemers is een zoektocht. We kunnen bijvoorbeeld niet met iedereen persoonlijk in gesprek, omdat we veel verzoeken krijgen en maar een beperkt aantal adviseurs hebben. Daarom doen we een groot deel schriftelijk. En dat maakt het lastig aan te sluiten bij de energie van een initiatief. Een goeie schrijver heeft een voordeel, terwijl dat niet zoveel zegt over de kwaliteit van wat er in de praktijk gedaan wordt. Vanuit ABCD gedacht begint alles met de contacten in de buurt. Om toch meer recht te doen aan het uitgangspunt van het aansluiten bij wat er al is en waar de energie zit, gaan we nu bij vragen of twijfels rond een plan in gesprek met initiatiefnemers. We merken dat we door dat contact beter kunnen kiezen wie we moeten steunen.”

Zo goed mogelijk aansluiten
VSBfonds zit middenin een veranderproces waarbij het probeert om werken vanuit de uitgangspunten van ABCD aan te moedigen via haar toekenningen. Daniëlle: “We kijken door een andere bril. Die is niet pasklaar. Iedere keer als we de bril opzetten, moeten we onszelf afvragen wat we zien.” Een heldere rolopvatting helpt het fonds daarbij op weg. Daniëlle: “De clou bij bewoners ‘in the lead’ is dat bewoners eerst kijken wat ze zelf kunnen doen, dan wie eventueel hulp kan bieden en dan pas wie er wat kan overnemen. Als fonds zitten wij echt in die tweede stap. We willen zo goed mogelijk aansluiten bij iets wat bewoners zelf willen, maar zonder hulp niet kunnen realiseren.

Vanuit dat uitgangspunt reflecteren we nu ook op ons eigen werk. Daar spar ik veel over. Bijvoorbeeld met de initiatiefnemers zelf, LSA bewoners en een aantal community builders, maar ook met Barnwood Trust, een Brits fonds. Op zich een heel ander fonds dan het onze, maar al wel jarenlang bezig om vanuit ABCD te werken. Het is leuk om feedback te krijgen op hoe wij ABCD naar de kern van onze werkzaamheden kunnen vertalen.” Binnen ABCD is het delen van verhalen ook een belangrijke pijler. Daniëlle: “Zelf ben ik me er bewust van hoe bijzonder het is dat ik bij allerlei projecten naar binnen mag kijken. Als fonds zijn we voornamelijk van het financieel ondersteunen, maar we zetten ook stappen in het verspreiden van de verhalen van initiatiefnemers. Het is voor ons relatief gemakkelijk die te verzamelen en te delen binnen ons netwerk. Zo proberen we onze ideeën over ABCD en onze rol te laten landen. En invulling te geven aan de ambities om onze rol zo goed mogelijk te spelen en meer voor initiatiefnemers te kunnen betekenen. Het levert ons ook voortdurend mooie voorbeelden op en daarmee kennis over wat er in Nederland gebeurt. Als we in de haarvaten van de samenleving zijn, de ander leren kennen, initiatieven meer meebeleven en kennis erover delen, kunnen we écht bijdragen aan de kwaliteit van samenleven. Daarvoor moeten we in verbinding staan en proberen de samenleving te leren snappen. En dat is al moeilijk genoeg, want geen community is hetzelfde. ABCD helpt ons om met ons werk echt van waarde te zijn in de samenleving.”


VSBfonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Het ondersteunt initiatieven in de sociale en culturele sector. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Missie van het fonds is om actief burgerschap te stimuleren.