Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 17 maart 2021

Ontmoetingsplek voor jonge gezinnen

De speeltuin in een dorp weerspiegelt de leefbaarheid in het dorp. Het zou een plek moeten zijn waar dorpsbewoners met jonge kinderen elkaar ontmoeten. Helaas was de speeltuin aan De Kamp in Holwerd niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar en lieten grote lege oppervlaktes niets aan de verbeelding over. Tijd voor actie dus vond Dorpsbelang Holwerd.  Er moest een nieuwe speeltuin komen voor alle kinderen van het dorp.

Inwoners van Holwerd worden volop betrokken bij ontwikkelen van een plan voor een nieuwe speeltuin. Het werd een project voor en (deels) door de kinderen van het Friese dorp. Een relatief simpele speelplaats moest worden omgevormd tot een speelplek vol avontuur en natuur. De speeltuin moest niet alleen een functie voor de buurt maar voor het hele dorp krijgen. De plek moest vrij toegankelijk worden zodat alle inwoners van Holwerd zich welkom voelen en elkaar kunnen ontmoeten.

Toen de plannen eenmaal gereed waren begon het hele dorp met het inzamelen van het benodigde geld. Er werd een sponsorloop en speeltuinfeest georganiseerd, er werd geld ingezameld via crowdfunding de lokale supermarkt organiseerde een statiegeldactie. De realisatie kwam steeds dichterbij. Zeker toen ook de Provincie Fryslân, Jantje Beton en VSBfonds de gevraagde subsidies gaven.

“We hopen dat de speeltuin weer een ontmoetingsplek zal worden voor jonge gezinnen en hun familie en vrienden.”

In 2020 was het zover. De oude speeltuin ging plat en grote groene leegtes werden ingericht met nieuwe speeltoestellen en afgewisseld met natuurlijke speelobjecten zoals een basis hut en een wilgentenen tunnel.  Vrijwilligers legden de bestrating. Het gras werd nog gezaaid en toen was alles klaar. Maar het hek bleef nog even dicht. Een feestelijke opening met ouders en kinderen zat er nog even niet in door de coronamaatregelen. Maar hopelijk kan de speeltuin dit voorjaar toch op een officiële wijze worden geopend.