Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 24 april 2024

Eenzame ouderen en jonge sporters trekken in Limburg samen op

De eenzaamheid onder ouderen in Limburg is groot. Het was voor de Limburgse Stichting KERNgezond aanleiding tot een inmiddels succesvol initiatief: De Buitenspelval. Daarin doen ouderen woonachtig in zorginstellingen en jongeren van sportverenigingen allerlei gezamenlijke activiteiten, leren verschillende generaties elkaar kennen en beleven ze samen mooie momenten.

‘We zijn al in 2019 in Tegelen met een eerste pilot gestart, waarbij we een aantal ouderen koppelden aan een lokaal team van jonge voetballers’, vertelt secretaris/penningmeester Erik Joosten. ‘Samen deden zij spelletjesavonden, muziekkwissen enzovoort. In eerste instantie in het verzorgingstehuis, de vertrouwde omgeving van de ouderen. Al snel ontstond er een band tussen de deelnemers en iedereen vond het heel gezellig. Ouderen keken er zelfs zo naar uit dat ze ruim voor aanvang al zaten te wachten tot hun jonge vrienden weer langs zouden komen.’

Eenzaamheid werd zichtbaar
De pilot werd een succes en kreeg navolging in diverse andere dorpen en steden. ‘Onder het genot van koffie en wat lekkers werd er over van alles en nog wat gepraat. Er kwamen steeds meer eigen ideeën op tafel om activiteiten te ondernemen, ook buiten de zorginstellingen. Denk aan een wandeling of een bezoek aan een lokale teler. Dat De Buitenspelval ook hard nodig was, werd onderstreept tijdens de coronapandemie. Toen werd de eenzaamheid onder ouderen extra zichtbaar.’

Ouderen bezoeken kampioenswedstrijd
‘We hebben het zelfs meegemaakt dat ouderen met een bus naar de kampioenswedstrijd van een van de voetbalteams gingen’, vervolgt Erik. ‘Ze werden in de kantine als eregasten ontvangen met koffie en vlaai. En de ouderen bleken de fanatiekste supporters te zijn langs de lijn. ‘Hun’ team won en na afloop kwamen de spelers meteen naar hen toe gerend om samen het kampioenschap te vieren. Sterker nog: de ouderen besloten later nog een cadeau bij elkaar te sparen, dat ze tot verrassing van de voetballers zelf tijdens het officiële kampioensfeest hebben overhandigd. Het tekent de band en de spontaniteit die door De Buitenspelval tussen jong en oud ontstaat.’

Op weg naar zelfvoorzienende projecten
Wat is volgens Erik het uiteindelijke doel? ‘We zijn doorgegroeid naar zestien woonzorglocaties in diverse plaatsen waar deze activiteiten plaatsvinden. De helft daarvan is inmiddels zelfvoorzienend, het streven is dat ze dat allemaal worden. We dragen dan telkens de organisatie aan het lokale zorgcentrum en de lokale sportvereniging over, zodat de voortgang van deze lokale projecten voor de toekomst gewaarborgd is. KERNgezond kiest dan voor een rol op de achtergrond en blijft beschikbaar voor vragen en ondersteuning. In Tegelen, Baarlo en bijna ook in Kessel is die zelfvoorzienende status al bereikt. In de overige plaatsen waar De Buitenspelval draait – onder meer in Roermond, Venlo, Herten en Blerick – willen we dat dit binnen nu en een jaar gebeurt.’

Steeds groter bereik
De afgelopen jaren hebben er volgens Erik in totaal zo’n dertig groepen van circa dertig deelnemers gedraaid. ‘KERNgezond hoopt dat steeds meer ouderen en jongeren profiteren van De Buitenspelval. Dat de eenzaamheid onder ouderen verder afneemt. Dat er steeds meer verbinding en respect tussen jong en oud ontstaat. En dat de Buitenspelval een wezenlijke bijdrage levert aan de lokale sociale samenhang.’

wijzijnkerngezond.nl