Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 10 augustus 2022

Effecten bewonersinitiatief zichtbaar maken met Veranderverhaaltool

Wat is een Veranderverhaal?
Met het opstellen van een Veranderverhaal kun je de effecten van een bewonersinitiatief goed zichtbaar maken voor de gemeenschap en financiers. Een Veranderverhaal beschrijft de beoogde verandering van een initiatief: ‘als we dit doen, dan hopen we dat te bereiken’. Als initiatief wil je een bepaald lokaal vraagstuk aanpakken, zoals het stimuleren van contact tussen bewoners. Vervolgens onderneem je activiteiten die hieraan bijdragen. Denk aan een koffie-uurtje in het dorpshuis. De redenatie welke activiteiten (het meest) bijdragen aan het beoogde doel is je Veranderverhaal.

Het Veranderverhaal maakt de samenhang tussen de activiteiten van een initiatief en de effecten op de wijk of omgeving dus expliciet. Het Veranderverhaal kun je vervolgens vertalen naar indicatoren en vragen voor betrokkenen, om zo te achterhalen of de beoogde resultaten ook daadwerkelijk behaald worden en wat mogelijke neveneffecten zijn.

De tool is het afgelopen jaar door meerdere bewonersinitiatieven getest. Door te testen is de tool steeds verbeterd. Nieuwsgierig geworden naar deze tool? Meer informatie, video’s en ervaringen met de tool vind je via deze link.

Beeld in header: Carole Meijers