Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 21 december 2020

Het Pennywafelhuis in Middelburg is er voor iedereen

In Middelburg vindt een mooi community-art project plaats in een flat in de wijk Dauwendaele. In het gebouw met 250 flats wonen mensen met veel verschillende nationaliteiten en achtergronden. Deze bewoners, maar ook mensen die elders in de wijk wonen, zijn welkom in het Pennywafelhuis.

De naam huis is enigszins misleidend. Het Pennywafelhuis omvat een atelier, een markthal, een eetkamer en een tuin. Hier ontmoeten mensen elkaar en leren door kunstbeoefening op een andere manier naar de omgeving, de ander en zichzelf te kijken. Deelnemers delen verhalen en herinneringen en gaan op zoek naar kwaliteit in de onderlinge contacten. Kunst is een prachtig middel om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen.

Het Pennywafelhuis biedt meer dan kunst. Deelnemers koken en eten ook met elkaar. Groenten uit een stadstuin en kringloopspullen koop je in de markthal.

Kunst Educatie Walcheren steunt dit project.

Waarom steunt VSBfonds dit project?

De VSBfonds-donatie vroeg het Pennywafelhuis aan via de MAEX-Impuls Zeeland. Het geld kreeg het huis voor de professionalisering van de communicatie- en marketingactiviteiten. Dit gebeurt door begeleiding en training, zodat kennis en vaardigheden ook aan vrijwilligers kunnen worden overgedragen. Het Pennywafelhuis hoopt met professionele communicatie en marketing het vertrouwen van bezoekers in de organisatie verder te vergroten.