Navigatie overslaan MENU

in Verhalen op 24 augustus 2021

Jongerennetwerk Gewoon Doen!

Een groep van 20 jongeren uit de gemeente Barneveld maakte zich zorgen over de verharding in de samenleving. Ze bespraken hun zorgen met Stichting Welzijn Barneveld. Samen namen ze zich voor een jongerennetwerk op te richten dat zich inzet voor een vitaler Barneveld.

Jongerennetwerk Gewoon Doen! is inmiddels een feit. Dit netwerk motiveert jongeren om in een netwerkverband mee te doen. Met het vrijwilligerswerk ontplooien ze zichzelf en dragen bij aan een gemeente waar omkijken naar elkaar, ook door jongeren, de norm is.

Doelen

Het doel van dit initiatief is om jongeren positieve ervaringen te laten opdoen. Jongeren zetten hun talenten in om iets voor anderen, kwetsbare inwoners, te doen en ze leren daarvan. Deze inwoners hoeven zich zo geen zorgen meer te maken over praktische klussen die ze zelf niet kunnen doen. Het jongerennetwerk wil in anderhalf jaar tijd 200 jongeren aan zich binden en 100 klussen uitvoeren bij kwetsbare inwoners in Barneveld.

Waarom steunt VSBfonds dit project?

Dit project is een mooi voorbeeld van jongeren die zelf in actie zijn gekomen. Mooi aan het initiatief is dat het een dubbel doel dient. Het vrijwilligerswerk biedt jongeren enerzijds mogelijkheden tot ontplooiing en anderzijds draagt het bij aan de leefbaarheid in de gemeente waar ze wonen.