Navigatie overslaan MENU

Samenwerking bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties

Als je als bewonersinitiatief en welzijnsorganisatie actief bent in een buurt of wijk, kom je elkaar hoe dan ook tegen. Met elkaar samenwerken gaat niet altijd vanzelf goed. VSBfonds heeft het initiatief genomen om met een aantal andere organisaties een aanpak aan te bieden die werkt maakt van deze samenwerking. Vijf lokale coalities van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties krijgen de kans om samen te leren en hun samenspel in de buurten te verbeteren. Met als doel het gezamenlijk werken aan meer betrokken en verbonden buurten. De inzichten die ze opdoen en de lessen die ze leren zijn hieronder te lezen in artikelen en te beluisteren via podcasts.

De expeditie is inmiddels afgerond. Zie het beeldverslag hieronder voor de resultaten.

Podcasts en artikelen
LEZEN: Artikel: 'We staan voor dezelfde taak: de wijk mooier maken dan 1 minuut geleden!'
Op 15 juni vierden vijf coalities van bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties samen wat er in anderhalf jaar Expeditie onderweg is gedaan en bereikt.
Lees meer
LUISTEREN: Podcast 'Van rug-aan-rug naar hand-in-hand'
In deze podcast staat de afsluitende bijeenkomst centraal. In Amersfoort blikten we samen terug.
Luister meer
LEZEN: Artikel 'Impact maak je ook als mogelijk-maker'
Over schuurplekken in en impact van een jaar samenwerking. De belangrijkste rode draad is er wellicht een van meer technische aard: het belang van het samen (blijven) voeren van ‘het goede gesprek’.
Lees meer
LUISTEREN: Podcast 'Welke motor ben je zelf?'
Als je voortdurend achter jezelf aan hijgt en last krijgt van je eigen ambities, vernauwt je blik. Kun je ook impact maken door de ‘van de kant duwer’ van de boot te zijn? En zo beweging mogelijk te maken?
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'De druppels en de golf'
Hoe verhoudt een activiteit waar 'maar' vijf bewoners aan meedoen zich nou tot een groot doel dat je samen nastreeft? Lukt het om alles, klein en groot, te zien, te waarderen en te verbinden?
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Het ontwarren van posities'
In deze editie hebben Kees Fortuin en Eelco Visser het over verwarrende posities in de lokale constellatie. Hoe 'ontwar' je die?
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Onderlinge verschillen als verrijking'
Wanneer je niet gaat proberen met elkaar op dezelfde lijn te lopen, maar de verschillen beschouwt en benut als verrijking, onstaat er een derde kracht in de wijk.
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Verschuivende vanzelfsprekendheden'
Bewoners en welzijnswerkers ontdekken en bespreken hoe ze samen de vanzelfsprekendheid van beleid kunnen verschuiven.
Luister meer
LEZEN: Vijf lokale samenwerkende teams wisselen ervaringen uit
'Als je elkaars kracht kent, kun je samen Superkracht ontwikkelen!'. Dit inzicht en andere lees in het verslag van een zoektocht naar een soepel samenspel tussen bewoners en welzijn.
Lees meer
LUISTEREN: Podcast 'Bewoners in de lead houden'
Hoe houdt je bewoners in de lead in de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsinstellingen? Dat vraagt om verdieping van het samenspel en dat is waar het in deze podcast over gaat.
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Samen onderweg: kleiner kijken en doen'
Nieuwsgierig waarom het zinvol kan zijn om doelen kleiner maken en ‘gewoon te gaan doen’ als een bewonersinitiatief en welzijnsinstellingen samen werken? Luister dan naar deze podcast.
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Samenkracht'
Luister naar de podcast 'Het kompas: werken aan samenkracht' en leer waarom samen richting bepalen zo belangrijk is in de samenwerking tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties.
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'Het belang van de hoe gaat het met je?-vraag'
In deze podcast hoor je waarom het belangrijk is om aandacht voor elkaar te hebben: over 'O ja- en aantikmomenten, de hoe gaat het met je?-vraag en de tamtam".
Luister meer
LUISTEREN: Podcast 'De onderstroom boven'
Luister naar de podcast 'De onderstroom boven': bespreken wat je normaal niet bespreekt. De samenwerkingen lopen dan een half jaar.
Luister meer
LEZEN: Artikel over eerste inzichten
Hoe kijken de samenwerkingspartners terug op het eerste half jaar van de samenwerking? Welke inzichten zijn ontstaan?
Lees meer
De vijf coalities
Wie vormen de vijf samenwerkingscoalities en wat zij willen bereiken voor de buurt?
Lees meer
Aanpak
Wat is de aanleiding en gekozen aanpak om het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties te versterken?
Lees meer
De start
Wat zijn de eerste inzichten die de samenwerkingspartners opdoen tijdens de startbijeenkomst?
Lees meer