Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 16 september 2022

MFC De Binding

MFC De Binding is een onderdeel binnen het Multi Functioneel Gebied van Biddinghuizen. De Binding is dé plek waar het dorp en haar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar verbinding ontstaat. De Binding biedt diverse ruimten waar verschillende activiteiten voor en door bewoners georganiseerd worden. Zo is er een horecagelegenheid ‘De Buurman’ waar iedereen naar binnen kan lopen voor een drankje, of voor een lekkere lunch en diner. Ook zijn er ruimtes voor cursussen en workshops, om te vergaderen of om te sporten.

De wens van een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) kwam voort uit bezorgdheid onder de inwoners van Biddinghuizen over de kwaliteit van het voorzieningenniveau in hun dorp. De inwoners van het dorp hadden behoefte om verbindingen te leggen tussen activiteiten en tussen het samenkomen van diverse doelgroepen. Zij wilden graag samen komen, een praatje maken en deelnemen aan activiteiten. Waarbij de verbinding tussen de inwoners wordt bevordert.

De Binding vergroot de sociale cohesie, het gevoel van welzijn en het bevordert en stimuleert een inclusieve samenleving. Daarnaast biedt De Binding een laagdrempelige en veilige plek voor kwetsbare/eenzame dorpsbewoners, waardoor zij actief betrokken worden. Het is een plek waar verschillende leeftijdsgroepen samenkomen, en elkaar ontmoeten. Daarnaast kunnen maatschappelijke en culturele organisaties hun activiteiten ontplooien.

Meer over De Binding