Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 31 oktober 2022

Nationaal Fonds voor de Sport creëert kansen en ontmoetingen

Sport is het verbindende element voor sociale en maatschappelijke verbeteringen. Alleen niet iedereen krijgt de kans. Het Nationaal Fonds voor de Sport ondersteunt projecten die kansengelijkheid bevorderen, die zorgen voor echte ontmoetingen en die bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. De ambitie is de kansengelijkheid bevorderen.
S
port is van een onschatbare waarde; sport levert een grote bijdrage aan ons welzijn, onze volksgezondheid, opvoeding, weerbaarheid en leefbaarheid. Daarnaast draagt sport ook bij aan sociale cohesie.

Het fonds wil maatschappelijke en sociale initiatieven voor iedereen in de samenleving mogelijk maken door het verbindende element van sport en bewegen. Dit doet het fonds door het ondersteunen van projecten die kansengelijkheid bevorderen, ontmoetingen creëren en mensen helpen van elkaar te leren.

Het Nationaal Fonds voor de Sport is een initiatief van NOC*NSF en sportbonden, mede ondersteund door het VSBfonds met steunbetuiging van het Ministerie van VWS.

VSBfonds ziet het belang van sport voor de samenleving en ondersteunt daarom met geld, kennis en netwerk het Nationaal Fonds voor de Sport. Het VSBfonds hoopt hiermee ook een voorbeeldrol te vervullen voor andere financiers om bij te dragen aan het Nationaal Fonds voor de Sport.

Kijk voor meer informatie op: www.nationaalfondsvoordesport.nl