Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 28 januari 2021

Netwerk Time to Connect in Leeuwarden

Leeuwarden kent veel eenzaamheid en veel vergrijzing binnen vrijwilligersorganisaties. Er is grote behoefte aan een groep jonge vrijwilligers om kwetsbare mensen in de stad te ondersteunen.

Netwerk Time to Connect is ontstaan uit het verlangen om iets te betekenen voor die mensen in Leeuwarden. Voor hen die geen sociaal netwerk hebben. Ze zoeken naar jongeren die zich willen inzetten voor een ander en verbinden hen aan mensen die om hulp vragen.

Netwerk Time to Connect wil jongeren de mogelijkheid bieden om voor een ander van betekenis te zijn op een manier die bij hen past. Zij geloven dat jongeren veel te bieden hebben en daarom faciliteren ze laagdrempelig vrijwilligerswerk. De jongeren bepalen zelf wanneer en welk vrijwilligerswerk zij doen zodat het afgestemd is op hun voorkeuren en mogelijkheden. De jongeren krijgen begeleiding bij de hulp die ze aan anderen bieden.

De jonge vrijwilligers ontwikkelen zo een levensstijl waarbij het vanzelfsprekend is om zich vrijwillig in te zetten voor hun kwetsbare medemens. Zo vormen de jongeren een netwerk voor de hulpvragers. Daarbij draagt het netwerk bij aan een structurele oplossing van het maatschappelijke probleem dat er steeds meer wordt verwacht van vrijwilligers. Maar ook dat steeds minder mensen zich als structurele vrijwilliger voor een ander inzetten. Als jongeren leren hun talenten in te zetten om naar anderen om te zien, is de verwachting dat ook de volgende generatie daardoor positief beïnvloed wordt.

www.netwerktimetoconnect.nl