Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 01 december 2021

Nieuwe handreiking voor buurt- en dorpshuizen

Per 30 november 2021 is er een nieuwe handreiking voor buurt- en dorpshuizen hoe om te gaan met nieuwe Corona-maatregelen.

De nieuwe handreiking staat op de website van LSA en is ook hier te downloaden. Het is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze handreiking is een herziening van de handreiking d.d. 15 november 2021 “Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels” versie 6.

Meer informatie over de strengere richtlijnen en wat dit voor een bibliotheek, dorps- en buurthuizen, wijkcentra etc. inhoudt, is te lezen op de website van LSA bewoners.