Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 27 juni 2022

Nieuwe MAEX Impuls voor Limburg, Gelderland, Flevoland en Utrecht

VSBfonds stelt geld beschikbaar voor nieuwe MAEX-Impulsen in diverse provincies.

Vanaf september 2022 t/m oktober 2022 is er op MAEX.nl €200.000 aan donaties beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan de buurt, wijk of regio.
Op 13 september gaat de eerste
MAEX Impuls van start.

Vragenuur voor geïnteresseerden
Een MAEX Impuls draagt bij aan het duurzaam versterken en professionaliseren van de
organisatiekracht van maatschappelijke initiatieven door middel van kennis of geld. De
donaties staan verspreid over Nederland in verschillende rondes open. Maatschappelijke
initiatieven die graag een aanvraag willen doen, kunnen ter voorbereiding digitale
bijeenkomsten bijwonen, waarin MAEX en haar samenwerkingspartners de
aanvraagprocedure toelichten.

Geld direct naar de samenleving
Maatschappelijke initiatieven zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Ze zorgen
bijvoorbeeld voor informele zorg, bestrijden eenzaamheid en bevorderen de sociale cohesie
en leefbaarheid in een buurt. Bewoners weten het beste wat er nodig is en hebben goede
ideeën hoe dit moet worden aangepakt. Wat vaak mist is de financiële ruimte om hun eigen
organisatie te versterken. Dat kan met de MAEX Impuls.