Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 22 december 2020

Bewegen en leren in het groen

Door de realisatie van een kunstgrasveld is bij voetbalvereniging Diepenheim een stuk gemeentegrond vrijgekomen dat braak lag. Dit terrein hebben de inwoners uit Diepenheim her ontwikkelt tot een groene ontmoetingsplek waar diverse Diepenheimers – van jong tot oud – elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en leren en waar ze samen met alle partijen nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen.

Door een groene, duurzame en multifunctionele openbare ruimte in te richten dagen ze mensen uit in beweging te komen en elkaar te ontmoeten. Er is een plek gecreëerd  waar kinderen en volwassenen leren over de natuur en de geschiedenis van Diepenheim, waar verenigingen elkaar opzoeken en in gezamenlijkheid activiteiten ontplooien zodat mensen meer en structureel in beweging komen en waar respect en ruimte is voor flora en fauna.

Met dit project wil de vereniging graag een bijdrage leveren aan de levendigheid van het dorp Diepenheim en omgeving. Inwoners en verenigingen uit Diepenheim hebben tijdens diverse bijeenkomsten hun behoeften kenbaar gemaakt. Zo werd het een plek waar spontane en verrassende ontmoetingen tot stand komen!