Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 14 oktober 2021

Oproep samenwerkingsexperimenten: tien initiatiefnemers aan de slag met uitwerking idee

De oproep om ideeën in te dienen voor samenwerkingsexperimenten tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties heeft geresulteerd in 84 voorstellen. Dat zijn er veel meer dan we vooraf hadden verwacht. Voor ons is dit een bevestiging dat samenwerking met elkaar een relevant thema is bij bewoners en beroepskrachten. Alle indieners weten inmiddels of ze geselecteerd zijn voor de volgende stap of niet.

Tien initiatiefnemers aan de slag met uitwerking

We hebben tien bedenkers uitgenodigd hun idee verder uit te werken. Ze komen o.a. uit Voorst, Wageningen, Dordrecht, Amsterdam, Horst aan de Maas, Utrecht, Rolde en Apeldoorn, een mooie mix van buurten en dorpen verspreid over het land.

Vervolg

Waar nodig krijgen de initiatiefnemers ondersteuning van ons fonds bij de uitwerking. We verwachten de uitgewerkte plannen uiterlijk 30 november a.s.

Voor de Kerst selecteren we vijf initiatiefnemers die een donatie krijgen om hun plan daadwerkelijk te realiseren.

Geleerde lessen delen

Een aanzienlijk deel van de ingediende ideeën gaat over financiering van activiteiten die men van plan is in samenwerking met elkaar uit te voeren voor de doelgroep. Hierin herkennen we de ‘doeners-mentaliteit’ van veel bewonersinitiatieven. In de samenwerkingsexperimenten leggen we de focus op de samenwerking zelf. Hoe is het om met elkaar samen te werken? Wat gaat goed? Wat vraagt om verbetering? Naast doen is het goed om ook stil te staan bij hoe de samenwerking verloopt. Ook dat komt de activiteiten en dus de doelgroep ten goede.

De geleerde lessen uit de samenwerkingsexperimenten zullen we delen via een kennisdossier op het platform Betrokken Buurten.