Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 09 december 2022

Programma SAMEN officieel van start!

Op 28 november 2022 ging het Programma SAMEN officieel van start! Maar eigenlijk was de aanmeldperiode ook al een goed begin. Om zich aan te melden voor het programma moesten bewonersinitiatieven en gemeenten werken aan een gezamenlijke inzending. Deze inzendingen waren al heel mooi en indrukwekkend en bovendien waren er veel meer aanmeldingen dan vooraf was voorzien. Uiteindelijk zijn uit de 44 inzendingen de volgende kerndeelnemers geselecteerd:

Kenniskring voor alle inzendingen

Omdat het aantal aanmeldingen en de kwaliteit van de inzendingen hoog was, is besloten om meer ruimte te maken voor de deelnemers aan de ‘Programma SAMEN Kenniskring’. Deze Kenniskring bestaat uit alle aanmeldingen die niet direct financieel gesteund worden vanuit het programma maar wel actief deel kunnen nemen aan bijeenkomsten, trainingen en het netwerk. Dit geldt zowel voor bewonersinitiatieven als voor gemeenten. Zo doen zij ook mee met het delen van ervaringen, kennis en inspiratie. Met elkaar wordt ruimte gemaakt en manieren onderzocht om initiatieven van bewoners structureel de steun en erkenning te bieden die het verdient.

Waarom het Programma SAMEN?

Een samenleving is vitaal en veerkrachtig als deze wordt gedragen door actieve mensen die zich voor elkaar en hun omgeving inzetten en het voor elkaar opnemen als dat nodig is. Dit ideaalbeeld wordt breed gedragen. Ook door gemeentebesturen die burgerinitiatief doorgaans toejuichen. Toch zien we vaak dat initiatieven niet van de grond komen of vroegtijdig stranden omdat actieve burgers vastlopen in procedures en bureaucratieën waardoor ze afhaken. In het Programma SAMEN werken bewonersinitiatieven, gemeenten, VSBfonds, Oranjefonds, Stichting DOEN en VNG samen om juist die duurzaamheid van bewonersinitiatieven te bestendigen.

Meer weten?

Het programma wordt begin 2023 verder uitgewerkt, mede op basis van de ideeën en behoeftes van de 44 deelnemende gemeenten en bewonersinitiatieven. Meer informatie daarover vind je op: www.programmasamen.nl