Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 29 november 2022

Rijk gaat gestegen energielasten buurthuizen compenseren

Het ministerie van BZK heeft bekend gemaakt dat er extra geld komt voor de buurthuizen om de enorm gestegen energielasten te compenseren. Dat geeft op termijn meer lucht aan de duizenden ontmoetingsplekken in Nederland. Dat dat geen dag te laat komt, onderstreept ook de uitslag van een onderzoek onder ruim 500 buurt- en dorpshuizen dat LSA samen met de LVKK uitvoerde. Daaruit kwam naar voren dat ruim 70% van de buurt- en dorpshuizen financieel in de problemen komt en dat de stijging van de energielasten gemiddeld 113% bedraagt.

Met het extra geld hebben gemeenten en provincies de mogelijkheid om voorzieningen met een maatschappelijke functie extra te ondersteunen als dat nodig is. Bijvoorbeeld buurt- en dorpshuizen die te maken hebben gekregen met hoge energiekosten.

De compensatie wordt uitgekeerd aan de gemeenten en provincies. Zij krijgen de komende jaren tot 2027 tot 400 miljoen per jaar extra uitgekeerd en kunnen dat naar eigen inzicht te besteden. Gemeenten werken aan plannen om deze middelen op de beste manier te verdelen. Het is voor besturen van ontmoetingsplekken dus belangrijk om goed in contact te blijven met hun gemeente hierover.

LSA en LVKK zitten aan tafel bij de gesprekken over de verdeling, de inzet is dat het geld komt op plekken waar het, het hardst nodig is en gericht is op zowel financiële verlichting op de korte termijn en ook de verduurzaming op de lange termijn mogelijk maakt.

Wanneer er meer bekend is over de uitwerking van deze compensatie wordt dit vermeld op de website van LSA Bewoners.

Beeld: Carole Meijers