Navigatie overslaan MENU

in Kennisbank op 26 juli 2022

Rode draden in samenwerking na half jaar

Een ander samenspel tussen bewoners en welzijnswerk: de rijke opbrengst van 5 lokale sessies

De vijf lokale coalities van bewoners en welzijnswerkers uit Apeldoorn, Horst aan de Maas, Utrecht, Voorst en Wageningen hebben de eerste pitstop op hun Expeditie achter de rug. Tijd dus om terug te blikken en reiservaringen op te tekenen. We presenteren ze hier als vijf ontdekkingen die ons, als begeleidingsteam, het meeste raakten.

De vijf Expeditieteams zijn echt op stoom gekomen. Bij het ene team ging dat vanzelf, bij andere teams was er nog iets nodig in de onderlinge relaties. Feit is dat iedere lokale coalitie aangaf dat de samenwerking is verbeterd sinds de start. Er zijn stappen gezet en het vervolg van de Expeditie is door de lokale teams ingericht. Bijvoorbeeld met periodieke gesprekken of intervisie, gezamenlijke trainingen, het naar elkaar toe uitspreken van vertrouwen of gezamenlijke activiteiten. Ook tijdens de pitstops zelf merkten we dat er meer beeld bij elkaar, meer vertrouwen en meer ‘flow’ was. Het versterken en verdiepen van de samenwerking is belangrijker dan de exacte uitvoering van de ingediende plannen van aanpak: de reis, niet de eindbestemming.

De vijf rode draden, of reiservaringen zijn de volgende:

  1. Eén reisgezelschap: maak (en houd) de onderstromen in relaties bespreekbaar –> beluister de podcast ‘De onderstroom boven’;
  2. De teamgeest: o ja- en aantikmomenten, de hoe gaat het met je?-vraag en de tamtam;
  3. Het kompas: werken aan samenkracht;
  4. Samen onderweg: kleiner kijken en doen;
  5. Verdieping van het samenspel: bewoners in de lead houden.

Meer over deze vijf reiservaringen lees je hier.

Wil je meer weten over het hoe en waarom van deze vijf lokale coalities van bewoners en welzijnsmedewerkers, kijk dan eens naar de andere onderdelen van dit kennisdossier.