Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 29 december 2020

Seniorentoestellen in speeltuin Perdsvottenbuurt America

Niet alleen kijken naar kinderen die spelen in de speeltuin, maar zelf ook meedoen! Dat kan in de speeltuin in Perdsvottenbuurt America.

Er zijn twee fitheid toestellen geplaatst voor senioren. De bevolkingssamenstelling in de buurt is in de loop der jaren veranderd. Er zijn nu minder kinderen en meer ouderen dan voorheen.  

Een werkgroep van vrijwilligers bedacht het idee om twee seniorentoestellen te plaatsen. In de speeltuin ontmoeten jong en oud elkaarDe speeltuin heeft zo een bredere ontmoetingsfunctie gekregen.  

Waarom draagt VSBfonds bij aan dit project? 

VSBfonds heeft geld gegeven voor de aanschaf van de seniorentoestellen omdat het plaatsen ervan een idee is van de buurtbewoners. Zij onderhouden bovendien ook zelf de speeltuin en het groen er omheen. Dit is met recht een bewonersinitiatief te noemen, dat bijdraagt aan de verbinding tussen jonge en oude buurtbewoners en aan de zelfredzaamheid van ouderen