Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 07 november 2022

‘Sociaal contact zit in de genen gebakken van de Limburgers’

Lenneke Rauh en Linda Janssen zijn beide regioadviseurs bij VSBfonds. Ze zijn het aanspreekpunt voor initiatiefnemers van culturele en maatschappelijke projecten in de provincies Limburg en Gelderland. Deze keer een gesprek met hen over Limburg, de provincie waar ze allebei geboren en getogen zijn.

Eerst maar even kennismaken?
Linda: ‘Ik ben geboren in Heerlen en getogen in Wijlre, bekend van de Brand bierbrouwerij. Daarna heb ik in Valkenburg en Maastricht gewoond en toen ben ik naar Amsterdam vertrokken. Ik heb gewerkt als freelance programmeur, bestuurder en adviseur in de Limburgse cultuur- en festivalsector. Inmiddels werk ik alweer tien jaar bij VSBfonds. Sinds vier jaar doe ik dat in de functie van regioadviseur voor Limburg en Gelderland. Ik heb heimwee naar Limburg en heb dus plannen om weer terug te verhuizen naar het prachtige Heuvelland.’

Lenneke: ‘Het leuke is, ik kom óók uit Heerlen. Ik studeerde Sociale Wetenschappen en Theaterwetenschappen, werkte als programmamaker en dramaturg en daarna als subsidieconsulent voor Fonds Podiumkunsten. Net als Linda ben ik bij VSBfonds regioadviseur voor Limburg en Gelderland.’

Waaruit bestaat jullie werk als regioadviseur?
Linda: ‘Wij hebben veel persoonlijk contact met aanvragers van donaties. En uiteraard ook met de initiatiefnemers van lopende projecten in Limburg waar VSBfonds al een donatie aan heeft toegekend. Die contacten gaan telefonisch of online, maar we gaan ook regelmatig in de regio zelf met deze mensen in gesprek. We doen dat onder meer tijdens spreekuren op de locaties van regionale samenwerkingspartners. En we bezoeken ook projecten. Soms lijkt op papier een projectvoorstel niet aan te sluiten bij de doelen van VSBfonds, maar blijkt het na een gesprek toch prima te passen. Of we adviseren de insteek of beschrijving van het project aan te scherpen of te verduidelijken. Er zijn ook projecten die niet bij VSBfonds passen, maar waarbij we wel kunnen doorverwijzen naar andere fondsen. Daarnaast organiseren we voor het eerst een financieringscafé in Roermond, waarmee we aanvragers bij elkaar willen brengen en informeren over hoe je financiering voor een project of initiatief rond krijgt.’

Lenneke: Persoonlijke contacten maken dat we de mensen achter de projecten en hun drijfveren en ideeën goed leren kennen. En dat zij ook ons fonds beter leren kennen. We geven niet alleen adviezen tijdens de aanvraagprocedure, mensen kunnen ook bij ons terecht als zij hun project verder willen uitbouwen altijd. Het gaat ons erom dat hun initiatieven beklijven en een duurzame, culturele en/of maatschappelijke impact maken op de lokale of regionale gemeenschap. De scheiding tussen projecten op de gebieden Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur verdwijnt overigens steeds meer. Nagenoeg elk cultureel initiatief heeft wel een maatschappelijke component en omgekeerd. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat allerlei soorten mensen met elkaar in verbinding komen.’

Inspirerend project uit Limburg:

Stichting Jongeren Voor Ouderen

‘Guillaume Webers kwam met een businessidee om telefooncursussen aan te bieden aan ouderen’, vertelt Timo Nelissen. ‘Toen hij en ik hier samen naar gingen kijken, bleek dit probleem veel groter dan we dachten en beseften we dat ouderen onze hulp nodig hadden. Daarom kozen we voor een stichting, niet een commercieel bedrijf. Zo is het burgerinitiatief Jongeren Voor Ouderen ontstaan. Vooraf hadden we alleen onderzoek gedaan naar de vraag van telefoonhulp. Nadat we gestart waren kwamen we er al snel achter dat er een ander groot probleem lag, namelijk eenzaamheid. En dat telefoonproblemen en eenzaamheid vaak hand in hand gaan. Veel ouderen die telefoonproblemen hebben, hebben geen vrienden en of familie die hun kunnen of willen helpen. Hierdoor zijn ze vaak eenzaam en dit geldt overigens niet voor alle ouderen. Door mensen te helpen met hun digitale vaardigheden kwamen we met hen in gesprek. We ontdekten dat we dat van beide kanten fijn en inspirerend vonden.’

Ontsnappen aan de eenzaamheid
Timo geeft een voorbeeld uit de praktijk. ‘Er kwam hier elke week een mevrouw binnenlopen met een simpele vraag die ik binnen een paar minuten kon beantwoorden. Het bijzondere was dat ze vervolgens nog een uur bleef kletsen. Ze kwam met een telefoonprobleem, maar daadwerkelijk was ze ontzettend eenzaam en was dit haar momentje om daaraan te ontsnappen. Digitale vaardigheden zijn bovendien uitgegroeid tot een basisbehoefte en een niet te onderschatten factor in de vereenzaming van ouderen. Tegenwoordig gaan veel contacten en zo ongeveer alles wat je moet regelen online. Met die kennis hebben we besloten onze oorspronkelijke businessplannen aan de kant te schuiven en werden we sociaal ondernemers.’

Guillaume en ik zijn eind 2018 gestart met ons burgerinitiatief, Stichting Jongeren Voor Ouderen bestaat sinds 3 maart 2021. ‘We zijn een echte sociale onderneming. We organiseren allerlei activiteiten om de eenzaamheid van ouderen én de kloof tussen jong en oud te verminderen De mond-tot-mond reclame onder ouderen doet zijn werk en we hebben steeds meer jongeren om ons heen verzameld die allemaal enthousiast hun bijdragen leveren. We organiseren onder meer cursussen, inloopochtenden, muziekcafés en wandelingen waarin wordt geoefend met het maken van foto’s met de smartphone. We doen dat op drie locaties in Elsloo, Stein en Meers.

MAEX
Vanuit de MAEX Impuls van VSBfonds kreeg Stichting Jongeren Voor Ouderen een donatie om ons verder te professionaliseren. Timo: ‘Daarmee zijn we een Nieuwe Gevers-traject gestart. Een organisatie die ons helpt met het zoeken naar professionals die zich vrijwillig willen inzetten. Tot nu toe hebben we experts in marketing, UX en time management geworven die ons elk in hun eigen expertise hebben geholpen. Via de MAEX Impuls kunnen we dus meer professionals binnen onze stichting halen.’

 

Hoe zouden jullie Limburg en zijn inwoners beschrijven?
Lenneke: ‘Limburgers zijn mensenmensen. Sociaal contact zit ingebakken in hun genen. Ze trekken graag met elkaar op en kijken naar elkaar om. De gemeenschapszin is groot, het verenigingsleven gaat van generatie op generatie voort. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk de vele muziek- en carnavalsverenigingen, fanfares enzovoort.’

Linda: ‘De mensen in Limburg zijn initiatiefrijk en trots. Hulp of steun zoeken ze vooral in eigen kring: ‘We lossen het zelf wel op’. Soms is voor hen daarom de stap naar een nationaal fonds als VSBfonds relatief groter.  De bourgondische inslag speelt ook een belangrijke rol, gezellig eten en drinken zijn belangrijke verbindingsmiddelen. Aan de andere kant: ook Limburg kent zo zijn vraagstukken. Denk met name aan snel toenemende vergrijzing en veel jongeren die wegtrekken uit de provincie.’

Waaraan wil VSBfonds in Limburg met name bijdragen?
Linda: ‘We hopen dat we waar nodig een bijdrage kunnen leveren aan het verstevigen van lokale gemeenschappen. We willen met name burgerinitiatieven ondersteunen op het gebied van accommodaties, speeltuinen enzovoort. Plekken waar verschillende mensen gebruik van kunnen maken en elkaar ook kunnen ontmoeten. Om op z’n Limburgs ‘even gezellig te keuvelen’. Maar ook om samen activiteiten te organiseren, aan amateurkunst te doen en aan hun artistieke ontwikkeling te werken. Inclusiviteit is hierbij een belangrijk thema. De diversiteit in Limburg wordt steeds groter, sociale cohesie is en blijft belangrijk. Denk aan de  verbinding met bijvoorbeeld vluchtelingen, lhbti’ers en ook jonge schoolverlaters. Wij proberen op allerlei manieren in contact te komen met mensen die juist op die gebieden waardevolle initiatieven ontplooien.’

Kunnen aanvragers alleen rechtstreeks bij VSBfonds terecht?
Lenneke: ‘Natuurlijk kunnen zij direct contact met ons opnemen, hun vragen stellen en een aanvraag doen. Voor een beter bereik en om de drempel te verlagen werken we ook samen met diverse organisaties, zoals MAEX. Een organisatie die zich inzet voor een sociale en duurzame samenleving door het versterken van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. VSBfonds financierde eerder al zogenaamde MAEX Impulsen in onder meer Zeeland, Flevoland en Haaglanden. Onlangs hebben we ook een MAEX Impuls ter beschikking gesteld aan Gelderland én aan Limburg, een bedrag van € 30.000 euro per provincie. Initiatiefnemers kunnen bij MAEX op een laagdrempelige manier en via een korte, eenvoudige procedure een donatieaanvraag doen voor hun sociaal-maatschappelijke project. Het gaat daarbij om relatief kleine aanvragen, met een maximum van 2500 euro. De donaties zijn met name bedoeld voor de organisatieversterking van bestaande projecten. Denk aan het bouwen van een website, het maken van een marketingplan of de training en professionalisering van vrijwilligers. Het mes snijdt overigens aan twee kanten. De MAEX Impuls levert ons veel nieuwe contacten op met potentiële aanvragers die wij nog niet kenden of die ons nog niet wisten te vinden.’

Kom naar het Financieringscafé!
Hoe krijg jij je project financieel rond? Hoe pakken anderen het aan? En bij wie kun je voor een donatie of subsidie terecht? Voor advies over financiële ondersteuning kun je op vrijdag 25 november terecht bij het Financieringscafé in Roermond. Bekende fondsen, waaronder VSBfonds, geven je er graag uitleg over hun regelingen. Meld je tot 18 november a.s. gratis aan op https://hklimburg.nl/agenda/financieringscafe. Hier vind je ook het volledige programma.

Vrijdag 25 november
ECI Cultuurfabriek, ECI 13 in Roermond
Van 10.30 tot 17.00 uur