Navigatie overslaan MENU

in Verhalen op 23 september 2022

Speelplek naast de Kaasfabriek Markelo

In 2014 werd het voormalige zuivelfabriek terrein door de Gemeente Hof van Twente aangekocht en werd er ruimte gecreëerd voor herontwikkeling van het plein. Uitgangspunt was een herinrichting van het terrein als een openbaar verblijfsgebied. Via Plan Mooi Markelo hebben de inwoners van Markelo mee kunnen denken en hun visie kunnen geven.

Markelo mistte een speel- en ontmoetingsplek voor de jeugd, terwijl hier wel veel behoefte aan bleek te zijn. Er waren geen plekken om te spelen en te bewegen voor jongeren. Terwijl bewegen juist steeds belangrijker wordt omdat meer jongeren overgewicht en obesitas hebben. De voormalige zoutbaden naast De Kaasfabriek zijn daarom ingericht als speelvelden waar iedereen gebruik van kan maken.

Naast de jongeren in Markelo en omgeving zijn ook ouderen en andere bewoners, toeristen en vakantiegangers in trek. Ze kunnen hier actief zijn, maar ze kunnen elkaar ook ontmoeten, al is het alleen maar kijken naar de sportactiviteiten van anderen. Door in de zoutbaden een speelattractie te maken, kan de jeugd zich vermaken en hebben zij ook een plek om elkaar te ontmoeten. Door de samenwerking met zorginstelling Rohaan krijgen jongeren/jong volwassenen met een beperking ook de mogelijkheid om, met dorpsbewoners in contact te komen.

Meer over de Kaasfabriek in Markelo