Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 28 november 2021

Speeltuin de Wiel verbetert de leefbaarheid in Paesens-Moddergat

De bestaande speeltuin is vernieuwd naar de maatstaven van deze tijd waarin de wensen van de kinderen zijn meegenomen. De gemeente, dorpsbelang en de ouders en kinderen uit het dorp hebben hierin samengewerkt. De speeltuin is nu weer een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen.

Bij de kinderen uit de dorpen Paesens-Moddergat ontstond het initiatief voor vernieuwing van de speeltuin aan de Wiel. Zij hebben hun wens, middels een tekening, kenbaar gemaakt bij het dorpsbelang. Hierbij is een werkgroep bestaande uit een aantal enthousiaste ouders samengesteld die de voorbereidingen van de herinrichting heeft opgestart. Na overleg met de kinderen is dit verder uitgewerkt in een duurzaam en toekomstbestendig plan welke de leefbaarheid van beide dorpen verhoogd voor jonge gezinnen met kinderen.

De keuze van de toestellen en invulling van het terrein is een samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân, dorpsbelang en de bewoners van Paesens-Moddergat. Het robuust houten schip voor de jongste piraatjes knipoogt naar de visserij van Paesens-Moddergat.

Natuurlijk spelen

Het natuurlijke speelterrein biedt kinderen avontuur en uitdaging. Daarnaast is er ook ruimte voor bloemen en kruidachtige planten die van belang zijn voor vlinders en andere insecten. Een deel van het terrein wordt ingezaaid met bloemrijk graszaad wat niet wordt gemaaid. Een natuurlijke speelomgeving geeft energie en een positieve invloed op de omgeving voor mens en dier.

De speeltuin is mede tot stand gekomen met financiële steun van VSBfonds.