Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 08 december 2021

Speeltuin met dorpsfunctie in Heiligerlee

Jong en oud zijn welkom op deze plek.

Het initiatief van Speeltuin Heiligerlee betreft niet alleen een verbetering van de huidige toestellen. De speeltuin wordt ook toegankelijk voor kinderen met een beperking zodat de hele jeugd hier volop kan spelen. Aan ouderen in het dorp is ook gedacht. Er wordt een ouderenplein aangelegd om ze bij de speeltuin te betrekken zodat ze andere mensen ontmoeten. Hier kunnen ze samen sporten en verkeren. De speeltuin wordt hierdoor (nog meer) een plek voor het hele dorp en de omgeving.

Betrokkenheid

Veel buurtbewoners zijn als ouder of als vrijwilliger, al betrokken. Door de ouderen te betrekken en de samenwerking te zoeken met lokale verenigingen (bijvoorbeeld Dorpsbelangen) is de betrokkenheid onder de bevolking groot. Door het organiseren van bijvoorbeeld de Burendag, de intocht van Sinterklaas of een Kerstmarkt is zowel jong als oud welkom op deze plek.