Navigatie overslaan MENU

in Verhalen op 21 december 2020

Kapelle heeft KlusmetPlus

Jordi van der Meijden, medeoprichter van KlusmetPlus uit Zeeland vertelt hoe in 2018 begon als studentbedrijf: ‘we koppelen ouderen die hulp nodig hebben bij klusjes aan jongeren die wat willen bijverdienen en die zich willen inzetten voor ouderen in de buurt. Maar omdat we alle aanmeldingen handmatig moesten verwerken, konden we de toestroom van jongeren bijna niet meer aan.’

‘Tijdens de coronacrisis werd dat nog nijpender omdat ouderen behoefte hadden aan een contactloze boodschappendienst. Jongeren gaven aan deze klussen gratis te willen uitvoeren. Dat platform moesten we echt automatiseren.’ KlusmetPlus deed een aanvraag voor de MAEX Impuls Zeeland, een samenwerking tussen MAEX en VSBfonds. In het totaal stelden zij in 2020 € 75.000 beschikbaar om organisaties, die buurten in Zeeland versterken, te professionaliseren.

Jordi was blij verrast door de snelheid en laagdrempeligheid: ‘Binnen drie weken na de aanvraag stond het geld op onze rekening. Je hoeft niet je hele hebben en houwen op te sturen en dan maanden wachten op een eerste reactie. Je moet simpelweg laten zien welke impact je wilt maken.’

Waarom steunt VSBfonds dit initiatief?

Via de MAEX-impulsaanvraag stelde VSBfonds geld beschikbaar voor de automatisering van het platform.

Volgens Jordi stopt het succes van deze impuls niet bij deze ene investering: ‘het versterkt onze organisatie en positie. Dankzij de automatisering kunnen we meer klussen aan, bereiken we meer mensen en is er dus ook meer mond-op-mond-reclame. Dus we verwachten ook na de crisis een groei in het aantal aanmeldingen en dankzij de automatisering kunnen we dat dan ook aan.’