Navigatie overslaan MENU

Als je elkaars kracht kent, kun je samen Superkracht ontwikkelen

Verslag van een zoektocht naar een soepel samenspel tussen welzijn en bewoners

‘Als je elkaars kracht kent, kun je samen Superkracht ontwikkelen!’
In de Expeditie Betrokken Buurten zijn vijf lokale teams van actieve bewoners en welzijnswerkers samen op reis naar een betere samenwerking. In juni hadden zij een eerste ronde pitstops. Welke stappen zijn er sindsdien gezet? Het is de eerste keer dat de teams elkaar live ontmoeten. Wat hebben zij met elkaar te delen? Op 10 november jl. kwamen deze vragen aan bod in Amersfoort. Verdiwel, Krachtproef, LSA bewoners en Sociaal Werk Nederland deden als landelijke spelers mee aan deze bijzondere en waardevolle bijeenkomst.

Aanhakers en eyeopeners: wat willen we delen?
Het gaat over onderstromen in een samenwerking. Onder de oppervlakte spelen er altijd kwesties die de samenwerking kunnen beïnvloeden, frustreren soms. Het is helpend om op zoek te gaan naar elkaars waarde en zaken samen uit te spreken, authentiek en vanuit passie. Om vervolgens samen op te trekken richting gemeente. Hoe behoud je daarbij de eigen kracht en identiteit van alle deelnemers? Door een persoonlijke benadering én, procesmatig, gelijkwaardigheid in de samenwerking. Door elkaar wat te gunnen. Dan kom je samen verder, ook na een roerige voorgeschiedenis. Dan kan er een mooie, complementaire samenwerking ontstaan. En kunnen gaten tussen leef- en systeemwereld worden gedicht. De volgende stap is om die goede verstandhouding en samenwerking, voorbij personen, te borgen.

Van tafelgesprekken naar routewijzers
De vijf tafelgesprekken die volgen, leveren twee routewijzers richting beter samenspel op.

  1. Werken aan gelijkwaardige én betekenisvolle relaties

De oproep in de gesprekken is: houd mekaar vast. In een verband is 1 plus 1 niet 2, maar 3. Maar hoe doe je dat, in het spanningsveld van opdrachten, verwachtingen, wensen en ambities? Wat onderlinge liefde is nodig om van een plus een drie te maken. Anders blijft samenwerking ‘een taakverdeling’. De meerwaarde is voor de deelnemers evident. Je doet samen meer, er is minder overleg nodig, je compenseert elkaars beperkingen. Zo maak je elkaars leven beter. Conflicten los je op zonder de verbondenheid te beschadigen. Onderling respect zorgt voor minder ruis en het beschermt het verband. Op die basis kun je het verband borgen.

  1. De bewoner blijft, de beroepskracht is passant

Het gaat in samenwerking al snel over afspraken maken. Daaronder ligt hoe je met elkaar omgaat. De bewoner blijft, de beroepskracht is passant. Kan meer continuïteit bij beroepskrachten helpen? Bewoners dragen hoe dan ook de wijk. Zij blijven en ze zijn altijd met meer. De relatie bewoners, organisaties en gemeenten moet dan anders worden vormgegeven. Als bewoners en welzijn elkaar vinden en samen ‘breder’ optrekken richting gemeente, dan is dat goed voor het hele verband. Zij zitten tenslotte het dichtste op de buurtprocessen en kunnen de gemeente ook beter duidelijk maken wat er speelt en nodig is. En als je elkaars kracht ziet en kent, ontwikkel je samen Superkracht! Zo kan het van machtsveld naar krachtveld gaan.

Reflectie: laat de vanzelfsprekendheid van beleid verschuiven!
Onderzoeker Kees Fortuin reflecteert op de middag. Het hele verhaal hoor je in editie 6 van de podcast De Expeditie. De rode draad? Als welzijn en bewoners samen met de gemeente in gesprek gaan, verandert het samenspel. Dan ga je samen een andere taal delen en spreken. En verschuift de vanzelfsprekendheid van het beleid. “Jullie kunnen samen een heel krachtenveld in beweging krijgen.” Lees de reflectie.

Wat hebben de hulptroepen, te bieden?
Sociaal Werk Nederland, Krachtproef, LSA bewoners, Verdiwel en VSBfonds zijn vandaag de hulptroepen van de Expeditieteams. Ze willen aandacht vragen voor de resultaten. Door ze te delen met eigen leden en te gebruiken in lobbyactiviteiten. Het VSBfonds wil gemeenten bij de Expeditie betrekken via een nieuw programma, waar ook de VNG partner in is.

Lees hier het uitgebreide artikel.