Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 19 november 2020

Zet in op gelijke kansen in het onderwijs

De VoorleesExpress Vlaardingen is een project waarbij kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis worden voorgelezen door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact. Getrainde voorlezers komen twintig weken lang, één keer per week, bij een gezin thuis voorlezen. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, die voorgelezen worden en zelf lezen, presteren beter op school.

Waarom steunt VSBfonds dit project?
VSBfonds staat voor gelijke ontwikkelkansen voor iedereen. Daarom steunen wij de VoorleesExpress, die kinderen met een taalachterstand helpen bij hun taalontwikkeling. Daarmee draagt deze club bij aan de positieve ontwikkeling van taal en geletterdheid. Tegelijkertijd ontmoeten mensen elkaar en leren elkaar beter kennen. Waarmee het initiatief ook bijdraagt aan sterkere buurten en wijken.