Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 14 juli 2021

VSBfonds zoekt ideeën voor samenwerkingsexperimenten tussen bewoners en welzijnswerkers voor de buurt

Bewonersinitiatieven nemen een steeds grotere rol in hun eigen buurt. Dat is voor partijen zoals welzijnsorganisaties soms wennen. Een goeie samenwerking vanuit aanvullende rollen tussen bewoners en welzijnswerkers kan veel betekenen voor een buurt. We zijn daarom op zoek naar ideeën om dit soort samenwerkingen te verbeteren.

Samenspel bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties staat centraal

We kijken uit naar plannen voor experimenten die het samenspel tussen bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties bevorderen. Het plan moet door bewoners en beroepskrachten gezamenlijk zijn opgesteld en gezamenlijk worden uitgevoerd.

Partners oproep

We doen deze oproep in samenwerking met LSA Bewoners, Sociaal Werk Nederland, Krachtproef en Verdiwel. We maken een aantal experimenten (financieel) mogelijk. Het doel is om met elkaar te leren hoe bewonersinitiatieven en welzijnsorganisaties elkaar kunnen aanvullen en samen meer kunnen betekenen voor een buurt.

De oproep is mede vormgegeven op basis van de inbreng die we in juni ontvingen tijdens drie  consultatiegesprekken met bewoners en medewerkers van welzijnsorganisaties.

Idee indienen?

Voorstellen voor een lokaal samenwerkingsexperiment kunnen van 14 juli tot en met 15 september 2021 ingediend worden. Ook een idee of eerste plan voor zo’n samenwerking? Lees dan hier hoe het indienen daarvan in zijn werk gaat.