Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 17 november 2023

‘Wij gaan graag in gesprek met initiatiefnemers uit Noord-Brabant en Zeeland’

Alle drie hebben ze hun eigen achtergrond en drive. Samen zijn ze het directe aanspreekpunt van VSBfonds voor initiatiefnemers in de provincies Noord-Brabant en Zeeland. We hebben het over Diana Verwaijen, Johan van Rooy en Dennis Winter. Wie zijn zij, wat gebeurt er allemaal in ‘hun’ provincies? En hoe kom je in gesprek met deze regioadviseurs als je een goed idee hebt voor een cultureel of maatschappelijk project dat mensen weet te boeien en te verbinden?

Laten we kennismaken!
Diana: ‘Ik werk al zo’n 25 jaar bij VSBfonds. En ik heb dat tot op heden in diverse rollen gedaan. Samen met Johan en Dennis ben ik nu regioadviseur voor Noord-Brabant en Zeeland. Ik richt mij met name op de maatschappelijke projecten van lokale en regionale initiatiefnemers. Ik word blij van initiatiefnemers die van onderop voor de verbinding tussen verschillende soorten en groepen mensen zorgen. Lokale en regionale projecten waarin mensen de verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en elkaar nemen. Dat sluit aan op de sociale, inclusieve en creatieve samenleving die we bij VSBfonds voor ogen hebben. Waarin mensen elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Zodat iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen in het leven.’

Johan: ‘Ik dans, zing en acteer al mijn hele leven. Voorheen in onder meer grote bekende tv-shows, musicals en GTST. Ooit deed ik in Duitsland en Nederland een gooi naar deelname aan het Eurovisie Songfestival. De laatste jaren ben ik vooral DJ, presenteer ik modeshows en seminars en organiseer ik events. Ik heb daarnaast gewerkt als mediamanager bij Beeld en Geluid. Tot de vacature van VSBfonds langskwam voor een adviseur met ervaring in en binding met de kunst- en cultuursector. Als particulier fonds kun je sneller inspringen op actuele vraagstukken uit de samenleving, zoals kansengelijkheid, diversiteit, inclusie en toegankelijkheid. Omdat we snel mogen schakelen kunnen we ook startende veelbelovende culturele initiatieven met maatschappelijke impact ondersteunen. Juist die projecten die in de haarvaten van de samenleving ontstaan. Vaak zijn we daarin sneller dan overheden. Voor hen zijn de initiatieven die wij ondersteunen vaak een voorbeeld van wat er in Nederland nodig is.

Dennis: ‘Ik ben muzikant, componist, producent, artistiek leider, adviseur en muziekprogrammeur. Ik was artistiek leider en algemeen directeur van het Dunya-festival in Rotterdam. Als freelancer adviseer ik initiatiefnemers van festivals en culturele projecten. In mijn werk als regioadviseur van VSBfonds vind ik het een voorrecht om de vaak nog prille ideeën van mensen in hun eigen buurt en wijk een boost te geven.’

Wat gebeurt er allemaal in Brabant?
Johan: ‘Er zijn in de grote steden nieuwe culturele ontwikkelingen gaande. Denk aan de poppodia, de festivals en een sterk groeiende urban scene. In de regio Brainport rondom Eindhoven zien we veel initiatieven die zijn gericht op design, digitale transitie, technologie en innovatie met in de kern een grote maatschappelijke betrokkenheid. Je ziet ook dat er mooie bruggen geslagen worden. Bijvoorbeeld bij het project 20Hz Academy: een dansgezelschap dat bestaat uit mensen met en zonder een auditieve beperking. Verder heb je buiten het stedelijke gebied van oudsher de carnavalsverenigingen, fanfares en andere amateurkunstgezelschappen. Naast plezier levert dat gemeenschapszin op, waardoor mensen ook buiten het verenigingsleven naar elkaar omkijken. Ook zie je steeds meer voorstellingen in het kader van maatschappelijke vraagstukken, zoals de toekomst van boerenbedrijven.’

Dennis: ‘Wat je in Brabant ook sterk merkt is de behoefte aan de verbinding tussen de verschillende generaties, onder meer ook door de vergrijzing. Er wordt steeds meer samengewerkt tussen onder meer muzikanten en makers uit verschillende dorpen. Nieuwe crossovers, gezamenlijke concerten, onderlinge inspiratie en verbondenheid. Letterlijk en figuurlijk over grenzen heen dus. En amateurs en professionals dwars door elkaar. Dat is cultureel en maatschappelijk gezien van grote waarde.’

Door naar Zeeland. Wat zien jullie daar?
Diana: ‘Ook Zeeland vergrijst, veel jongeren trekken weg. Bovendien is het sociaal-maatschappelijk gezien een bijzondere provincie, vanwege de verschillende eilanden. Naast grotere events – denk aan Film by The Sea – zie je ook in de kleinere Zeeuwse gemeenschappen met name veel amateurkunstverenigingen die voor de verbinding tussen mensen zorgen. Muziek, zang, toneel, noem maar op. Lokaal vallen er voorzieningen weg in deze provincie. De bieb, het dorpscafé, OV-verbindingen. Elkaar ontmoeten wordt daardoor voor met name oudere mensen lastiger. Wij stimuleren daarom met onze donaties initiatiefnemers die bestaande ontmoetingsplekken nieuw leven inblazen en nieuwe ontmoetingsplekken creëren. Dorpshuizen, maar denk voorbeeld ook aan speeltuinen, waar kinderen, ouders en grootouders elkaar op laagdrempelige wijze ontmoeten.’

Dennis: ‘Ook ondersteunen we de bewegingen en samenwerkingen die de onderlinge verbondenheid tussen de diverse eilanden verstevigen. Dat kunnen de landelijk bekende events zijn. Maar vaak juist de initiatieven en projecten die ontstaan vanuit lokale slagkracht.’

Diana: ‘Een mooi voorbeeld daarvan is het project ‘Zeeuws Weerzien’, ooit begonnen als lokaal initiatief, maar inmiddels uitgewaaierd over de hele provincie. Het is een gratis krant vol verhalen over het Zeeland van de vorige eeuw: van oude krantenartikelen tot columns van hedendaagse schrijvers. Om zelf te lezen, maar vooral als aansporing om samen met anderen herinneringen op te halen. De krant is bedoeld voor oudere inwoners van Zeeland en verschijnt vier keer per jaar. Inmiddels zijn er zelfs diverse leesteams van mensen die elkaar ontmoeten, samen lezen, oude verhalen ophalen en het fijn hebben Een unieke vorm om mensen met elkaar in verbinding te brengen.’

Weten initiatiefnemers VSBfonds te vinden voor een gesprek, een advies en een donatieaanvraag?
Johan: In zowel Noord-Brabant als Zeeland heerst er nog altijd wel de mentaliteit van ‘wij regelen het wel met elkaar’. Waardoor men nog weleens vergeet dat VSBfonds waardevolle culturele en maatschappelijke initiatieven van harte ondersteunt. Bovendien kijkt men toch ook nog wel – ten onrechte – op tegen de events en initiatieven van boven de rivieren. Weet dan: geen project is ons te klein. Geen vraag is ons te gek. Dus kom maar op!’

Dennis: ‘Wij houden voor iedereen de drempels laag. Bij ons hoef je niet met een dichtgetimmerd projectplan aan te komen om een donatieaanvraag te doen. We denken graag vooraf al mee: wat is je plan, hoe kun je dat levendig verwoorden zodat je mensen enthousiast maakt en meekrijgt? En vooral: wat wil en ga jij met jouw plan bereiken? We blijven je project ook volgen. Want we willen als fonds ook meedenken over hoe het kan voortbestaan, verder groeien en verduurzamen. Het zou immers zonde zijn als het effect van al die mooie projecten van korte duur zou zijn.’

Diana: ‘We wachten ook niet af. We gaan de provincie in om met initiatiefnemers in gesprek te gaan. We werken daarbij samen met lokale en regionale partnerorganisaties. En in Zeeland bijvoorbeeld wordt momenteel gewerkt aan een platform waar provincie, gemeenten, culturele en maatschappelijke organisaties, initiatiefnemers en fondsen met elkaar in contact kunnen komen.’

Tot slot: hoe komen mensen met jullie in contact?
Johan: ‘Je merkt al: wij gaan heel graag in gesprek met maatschappelijke en culturele initiatiefnemers uit Noord-Brabant en Zeeland. Dus bel of mail ons. Reserveer via onze website een online speeddate. Of kom langs tijdens de spreekuren die we doen in de provincies zelf. Kijk voor meer informatie op de contactpagina voor Noord-Brabant en Zeeland!’