Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 15 september 2022

Wijk voor Wijk

Wijk voor Wijk in Dordrecht is in 2007 gestart door Hugo Wemmers, oprichter en trajectbegeleider. Op dat moment was het één van de weinige initiatieven in de wijken Crabbehof en Wielwijk waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt terecht konden. Hij ging aan de slag met de visie dat iedereen iets kan en dat het goed is als zoveel mogelijk mensen actief zijn. Zelfsturing, zelfredzaamheid en zelfbeschikking zijn belangrijke waarden binnen het team van de kleinschalige en laagdrempelige onderneming.
Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Medewerkers leveren diensten aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving, waardoor zij weer meedoen. De onderneming versterkt initiatieven en ideeën van bewoners en de verbindingen tussen de bewoners onderling

Impactonderzoek
Bij Wijk voor Wijk snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant goed voor (wijk)bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die klus- en schoonmaakwerkzaamheden doen. Aan de andere kant goed voor de wijk. Erik Sterk, o.a. adviseur en onderzoeker voor de sociale en publieke sector en directeur van Voedseltuin Rotterdam en Pluspunt Rotterdam, deed van april t/m november 2019 onderzoek naar de vraag ‘Hoe goed?’.
Het project ‘Impact voor de wijk’ is financieel mogelijk gemaakt door het VSBfonds. De resultaten van het onderzoek zijn onderdeel van de strategie van Wijk voor Wijk voor de komende jaren.

Meer over Wijk voor Wijk en het onderzoek