Navigatie overslaan MENU

in Nieuws op 14 januari 2021

PlPlatform voor leefbare en veilige wijken.

WijkWijzer is een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners. Het is een samenwerkingsverband (in wording) tussen kenniscentra, gemeenten, ministeries en organisaties van actieve bewoners en sociaal ondernemers.

Verdieping

Het platform geeft toegang tot inzichten, onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over de wijkaanpak en wijk- en gebiedsgericht werken. Onder meer over de verschillende leefgebieden die voor de aanpak van leefbaarheid en veiligheid relevant zijn, waaronder wonen, werk en inkomen, opvoeding en onderwijs, veiligheid, gezondheid, zorg en hulpverlening en de leefomgeving. Maar ook over hoe je de processen rond de verschillende werkwijzen kan inrichten.

Leernetwerk

WijkWijzer ondersteunt de ontwikkeling van het leernetwerk rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de ontwikkeling van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal.

Vraagbaak

WijkWijzer is ook de vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals. Zij kunnen bij het platform terecht met vragen over de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Vragen worden doorgeleid aan een of meerdere partners in het samenwerkingsverband.

Benieuwd? Kijk dan op Wijkwijzer